آخرین اخبـار سازمان
برگزاری صبحانه سلامت ویژه بانوان ایستگاه تندرستی بوستان استاد شهریار
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری صبحانه سلامت ویژه بانوان ایستگاه تندرستی بوستان استاد شهریار

برگزاری صبحانه سلامت ویژه بانوان ایستگاه تندرستی بوستان استاد شهریار

برگزاری صبحانه سلامت ویژه بانوان ایستگاه تندرستی بوستان استاد شهریار
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری صبحانه سلامت ویژه بانوان ایستگاه تندرستی بوستان استاد شهریار

اعزام بانوان ایستگاه ورزش صبحگاهی به اردوی تفریحی
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

اعزام بانوان ایستگاه ورزش صبحگاهی به اردوی تفریحی

اعزام بانوان ایستگاه ورزش صبحگاهی به اردوی تفریحی

اعزام بانوان ایستگاه ورزش صبحگاهی به اردوی تفریحی
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

اعزام بانوان ایستگاه ورزش صبحگاهی به اردوی تفریحی

برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان های سطح شهر
۲۶ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان های سطح شهر

برگزاری مسابقات و انجام نرمش صبحگاهی و همانند دویدن ، عکس و عکس العمل و ... در بوستان های تقوی و استاد شهریار

برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان های سطح شهر
۲۶ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان های سطح شهر

سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر
  • سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر

    سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.